Video, ktoré priblíži pamiatky Komárna a Štúrova

20. 02. 2020. komárnonámestiepamiatkypodunajskoštúrovovideo