O NÁS

Názov prijímateľa: C+ media s. r. o.

Názov projektu: najuhu.sk – Vyzdvihnutie kultúrno-kreatívneho povedomia južného Slovenska

„Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“.

Krátky opis projektu:
Ide o spracovanie kultúrneho, historického, umeleckého a turistického života v regióne a vyzdvihnutie bohatého kultúrneho dedičstva za pomoci najnovších stratégií v spolupráci z oblastnými organizáciami, remeselníkmi, dedinčanmi, mešťanmi a organizátormi kultúrnych podujatí.

Cieľom a výsledkom projektu je:
Vytvorenie troch pracovných miest v kvalitnom kultúrno-kreatívnom portály za pomoci stratégií, ktoré sú nastupujúcim trendom pre získanie konkurenčnej výhody.