Sedliaci v Štúrove Vám vynadajú v dobovej reštaurácii. Náladu si môžete zlepšiť výhľadom na Ostrihom

17. 08. 2020. cestovaniefeaturednajuhuSerial: Objav mestá Južného Slovenskaslovenskosturovovadašvideo