Hlavu víťazky Ski World Cup Jasná bude zdobiť veniec z Podunajska. Vyrobila ho Komárňanka

Ľudia 02.03.2021

Romana Mačicová, mladá študentka etnológie a folkloristiky, už na strednej škole našla cestu, po ktorej bude kráčať. Svoje miesto zaujala v súbore Slovenskí rebeli a tak si dievča z Komárna vytvorilo vzťah nie len k tancu, ale aj k folklóru, ktorého súčasťou sú aj tradície, zvyky a s tým spojené oblečenie a doplnky.

Romana nie je žiadnym nováčikom vo svete folklóru a ľudového odievania. Svoju prvú kvetinovú čelenku vyrobila v roku 2014 a dnes sa môže popýšiť kúskom, ktorý bude ozdobou víťazky Ski World Cup Jasná. Popri štúdiu etnológie a folkloristiky na UKF v Nitre sa tak rodáčka z Komárna venuje celkom jedinečnému koníčku v podobe výrobe vencov a párt. „Ľudový odev je veľmi rozmanitý a plný inšpirácie, nie len čo sa týka samotného odevu ale aj odevných doplnkov medzi ktoré patria aj party a vence. Tie boli pre mňa zaujímavé hneď od začiatku, keďže sú veľmi vzácne a je ozaj náročné dostať sa k originálom, prišlo mi prirodzené pokúsiť sa o výrobu aspoň niektorých,“ hovorí Romana.

Romana so svojím vencom z Martoviec

Romanu oslovil tím z projektu Party v 21. storočí, ktorý chcel víťazkám Ski World Cup Jasná spolu s titulom FLOWER QUEEN OF JASNA odovzdať 4 party, ktoré budú reprezentovať Liptov a Podunajsko. Medzi Slovenské klenoty sa tak zaradil veniec z Martoviec, ktorý zaujme hneď na prvá pohľad, nakoľko pôsobí veľmi honosne. „Svadobný veniec bol tým prvkom, ktorý odlišoval nevestu od ostatných dievok. Nárečovo sa mu hovorilo menyaszonyi koszorú. Vyrábal sa z umelých kvietkov, zlatých klasov a korálikov. Zlaté klasy sa vo venci začali používať v medzivojnovom období a symbolizovali hojnosť.. Tento veniec je špecifický tým, že nebude vyčleňovať nevestu, ale bude patriť víťazke. Veľmi zaujímavá je na ňom aj ručne maľovaná stuha s logom Ski World Cup Jasná,“ hovorí Romana o svojom diele.

Výroba venca trvala 25 hodín

Romana vytvorila veniec na základe viacerých predlôh. Boli to staršie aj novšie vence a dokonca jeden z nich je uložený aj v depozitári Podunajského múzea, ďalší dnes používa dedinská folklórna skupina. Celková výroba tohto konkrétneho venca trvala Romane približne 25 hodín. Komárňanka našla inšpiráciu v tejto tematike aj vďaka svojej bakalárskej práci, ktorá je tiež venovaná obci, z ktorej veniec pochádza.

Romana ako prvá vicemiss Folklór v roku 2018

Vo vencoch a folklóre však nachádza oddych, inšpiráciu a vášeň o čom svedčí aj jej účasť v súťaži Miss Folkór v roku 2018. Medzi 11 finalistkami si Romana vybojovala titul prvej vicemiss Folklór.

O jednu zo štyroch párt/vencov bude mať možnosť súťažiť aj verejnosť počas trvania Svetového pohára v alpskom lyžovaní.  Viac sa o SÚŤAŽI dozviete na: https://www.youtube.com/watch?v=CYETyBGGb1Ec

Zdroje: Romana Mačicová, Party v 21. storočí