Vedeli ste, že okolie mlyna v Jelke slúži aj ako múzeum?

10. 07. 2020. featuredjelkamaly dunajmlynySerial: Vodné mlyny Malého Dunajavideo