Vo Vadaši v Štúrove sme vyskúšali najväčší bazén Slovenska s umelým vlnobitím. Tu sú naše dojmy

04. 09. 2020. featurednajuhuSerial: Kúpaliská južného Slovenskaslovakiasturovotermal resortvadašvideo