Svetový deň Braillovho písma pripomenulo cestujúcim aj tlačidlo v autobuse

Región 05.01.2023

Braillovo písmo je spolu s hláseniami pre nevidiacich a slabozrakých cestujúcich štandardom vo všetkých nových autobusoch spoločnosti ARRIVA.

Cestujúci v  prímestskej a mestskej autobusovej doprave zabezpečovanej spoločnosťami ARRIVA na Slovensku si mohli v stredu 4. januára pri vystupovaní z autobusu pripomenúť Svetový deň Braillovho písma. Týmto písmom sú totiž označené aj tzv. zvončeky, teda tlačidlá slúžiace na signalizovanie zastavenia vozidla a na oznámenie stavu núdze. Najnovšie autobusy ARRIVA vybavené akustickým informačným systémom zároveň zvyšujú štandard komfortu pre nevidiacich a slabozrakých cestujúcich hlásením zastávok v interiéri vozidla, ale aj ponukou nezávislého zvukového kanála pre vonkajšie ozvučenie. To si môže cestujúci aktivovať povelovým vysielačom, ktorý patrí medzi kompenzačné pomôcky pre ľudí so zrakovým postihnutím.

„V spolupráci s našimi objednávateľmi, teda mestami a samosprávnymi krajmi, sa nám darí zrýchľovať tempo modernizácie vozového parku a tým zvyšovať pohodlie a bezpečnosť pre všetkých našich cestujúcich, vrátane tých, ktorí kvôli svojmu zrakovému postihnutiu často čelia rôznym prekážkam. Tlačidlá označené Braillovým písmom, vonkajšie a vnútorné ozvučenie, ale napríklad aj nízkopodlažné podvozky – to všetko sú prvky, ktoré pomáhajú prekonávať tieto bariéry a umožňujú plnohodnotné cestovanie naozaj všetkým cestujúcim,“ uviedol Peter Stach, hovorca spoločností ARRIVA na Slovensku.

V roku 2018 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 4. január za Svetový deň Braillovho písma, pretože v tento deň sa narodil jeho autor Louis Braille. Ten svoje písmo pre nevidiacich predstavil v roku 1825. Prvé slovenské učebnice používajúce Braillovu abecedu vyšli v roku 1923.