Deň svätého Valentína – slepá láska, kvapka krvi a mágia prsteňov!

Kultúra 12.02.2023

Deň všetkých zaľúbencov pripadá každoročne na 14. februára. Okrem toho, že sa zaľúbené páry v tento deň obdarúvajú a dokazujú si tak svoju lásku, ide o ideálny čas aj pre nesmelých obdivovateľov či tajných ctiteľov. Pretože podľa stáročnej tradície je v tento deň zakázané milostné vyznanie odmietnuť!

Sviatok zamilovaných sa za ostatné desaťročia teší stále väčšej popularite. Mnohí tento deň milujú, iní si zas stoja za názorom, že láska by sa mala dokazovať celoročne, nielen vo sviatočný deň. Nech už teda patríte k hociktorej skupine, poďte si o tomto zaujímavom dni niečo prečítať!

Rôzne oslavy

Populárnym sa 14. február stal nielen u nás, ale takisto v Taliansku, Španielsku, Portugalsku, vo Francúzsku, v Británii, USA, Kanade, Japonsku, Austrálii i ďalších štátoch sveta. Zaujímavé je, že nie všetky krajiny oslavujú tento sviatok v rovnaký deň, prípadne rovnakým spôsobom.

Napríklad v Japonsku na sv. Valentína dávajú dievčatá chlapcom, nie nutne manželom či snúbencom, čokoládu. Tí, ktorí takýto darček dostali, môžu dotyčné dievča presne o mesiac neskôr, čiže 14. marca spätne obdarovať bielou čokoládou.

Naopak v Brazílii majú svojho vlastného Valentína, konkrétne 12. júna, deň pred sviatkom sv. Antona, patróna manželov. Slobodné dievčatá a ženy, ktoré túžia po láske alebo vydaji, nosia so sebou v tento deň maličkú sošku sv. Antona, ktorému sa zdôveria s túžbou ísť k oltáru.

Nárast popularity

Počas 90. rokov minulého storočia začala tradícia slávenia Dňa zaľúbených prenikať aj do štátov strednej a východnej Európy. Samozrejme, vrátane Slovenska. Najviac pozornosti na tento deň začali vrhať podnikatelia, obchodníci, výrobcovia cukroviniek či rôznych valentínskych suvenírov a darčekov.

Obchodné reťazce a ďalší distribútori začali postupne tomuto dňu prispôsobovať výzdobu, sortiment i reklamu. V regáloch sa začali objavovať pohľadnice, ktoré dnes už môžeme poznať pod názvom valentínky, kam si zaľúbenci zvyčajne písali svoje vyznania lásky.

A práve podobný lístoček je aj úzko spätý s najznámejšou legendou o skutočnom svätom Valentínovi.

Pohanský kňaz a tvorca zázrakov

Stará legenda rozpráva o pohanskom kňazovi menom Valentín, ktorý sa neskôr obrátil na kresťanskú vieru. Valentín žil v Ríme počas 3. storočia po Kristovi. V celej ríši toho času platil dekrét cisára Claudia, zakazujúci rímskym vojakom oženiť sa. Boli tu totiž obavy, že  manželské radosti by ich odvádzali od riadneho plnenia vojenských povinností.

Valentín považoval toto nariadenie za porušenie Božích zákonov a snúbencov tajne oddával. Za svoju snahu pomôcť zamilovaným skončil vo väzení, kde však jeho dobročinnosť naďalej pokračovala. Pomáhal každému kresťanovi, ktorého za mrežami našiel, dodával im silu modlitbami a učinil aj niekoľko zázrakov. Za jeho najzázračnejší počin sa považuje prinavrátenie zraku žalárnikovej dcére.

Zdroj: avatour.sk

Svätý Valentín sa svojej viery nikdy nevzal a dobro konal až do svojho osudného dňa. Rimania ho napokon 14. februára 270 popravili. Legenda ale hovorí, že krátko pred smrťou ešte stihol napísať lístoček určený žalárnikovej dcére, ktorej takto vyznal lásku. Práve tento odkaz sa stal inšpiráciou pre dnešné tradičné valentínky.

V roku 469 sa pápež Gelasius rozhodol vyhlásiť deň smrti sv. Valentína za pamätný deň. Dobrosrdečný kňaz sa práve týmto počinom oficiálne stal patrónom zaľúbených na celom svete.

Valentín tu a tam

Jednotlivé krajiny sa pri oslavách Dňa svätého Valentína môžu v niektorých veciach líšiť. Najmä v aspekte, akú dôležitosť pripisujú tomuto sviatku jednotlivé generácie a koľko sú ľudia ochotní pri tejto príležitosti minúť peňazí. Aj preto sa stále častejšie tento sviatok označuje za komerčný.

S niektorými krajinami je svätý Valentín spätý celoročne, napríklad vo Francúzsku možno nájsť obec Saint Valentin. Svojho menovca tu začali oslavovať až v roku 1965, hoci s láskou sa toto miesto spája už od 80. rokov. Zamilované páry tu môžu navštíviť  záhradu zaľúbených, butiky so suvenírmi či strom želaní, pričom zakúpiť si môžu aj poštovú známku s názvom obce.

Pomyselnú obec zaľúbených ale možno nájsť aj u našich susedov. Priamo v Rakúsku je obec Sankt Valentin, spolková krajina Dolné Rakúsko. Životom svätého Valentína sa inšpirovalo aj samotné Taliansko, kde na jeho počesť pomenovali horské mestečko San Valentino.

Dlhú históriu má sviatok zaľúbených aj v Spojených štátoch, kde sa prvé valentínske pohľadnice začali vyrábať a predávať už v 19. storočí. Podľa tradície sa maľovali ručne, zdobili sa ornamentmi, morskými mušľami alebo sušenými kvetmi.

Na území Škótska sa každý rok usporadúva festival, na ktorom si mladí ľudia losujú z klobúka meno svojho Valentína alebo Valentínky. S nimi potom majú pretancovať celučký večer. Podľa iného zvyku sa týmto „neoficiálnym“ valentínskym partnerom stane prvý človek, do ktorého v ten deň doslova narazíte na ulici.

Tekutá láska

Ako už bolo spomínané, Valentín je pre mnohých skôr len komerčným sviatkom. Takto ho vníma aj časť verejnosti na Slovensku, pričom niektorí ho ignorujú úplne. Avšak dátum 14. február nadobudol na našom území počas rokov aj iný význam.  Už 28 rokov sa okolo Dňa svätého Valentína organizuje Valentínska kvapka krvi.

Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami touto akciou motivujú ľudí, aby sa nebáli darovať vzácnu život zachraňujúcu tekutinu a stali sa novými darcami krvi. Záujemcovia budú môcť svoju lásku a ochotu pomôcť práve takýmto spôsobom prejaviť aj tento rok, konkrétne od 13. februára do 10. marca.

Magické prstienky

Deň svätého Valentína sa už tradične spája aj s mnohými zásnubami, ktoré zaľúbenci v tento deň prežívajú ešte o niečo intenzívnejšie. Snubné prstene sú už tradične vnímané ako symbol blížiaceho sa manželstva, znak lásky, dôvery a vernosti. Preto by sme sa nemali diviť tomu, že sa s nimi spája mnoho povier.

Traduje sa, že ak žena dovolí niekomu vyskúšať svoj snubný prsteň, druhej osobe tým odovzdá svoje vlastné šťastie, pričom do svojho života si pritiahne hádky a škandály. Ak sa náhodou majiteľka prsteňa ocitne v situácii, že jeho požičanie nemôže odmietnuť, prsteň by nikdy nemala podať priamo do ruky druhej osoby. Lepšie je položiť ho prv na nejaký pevný povrch.

V dnešnej dobe je výber snubných prsteňov skutočne široký. Už tradične ho svojej vyvolenej kupuje budúci ženích. Práve on by teda mal pri výbere zbystriť pozornosť, lebo tvar samotného prsteňa údajne dokáže ovplyvniť ich nasledovný spoločný život. Hovorí sa, že snúbenice s jednoduchými hladkými prsteňmi čaká bezproblémový manželský život. Prstene so vzorom by mali obsahovať súvislé neprerušené línie, aby aj následné manželstvo krásne súvisle plynulo. Prstene vyrobené z dvoch druhov zlata by sa mali zavrhnúť okamžite, keďže sú údajne zdrojom nešťastia – hovorí sa, že manželia nebudú k sebe úprimní a budú žiť dvojitý život.

Našli ste už niekedy cudzí snubný prsteň? Hovorí sa totiž, že ak na takýto prstienok natrafíte, čoskoro čaká svadba aj vás. Prípadne to môže byť predzvesťou príchodu nového člena rodiny. Nájdený prsteň by ste si však nikdy nemali nechávať a už vôbec nie ho nosiť. Ak si, samozrejme, nechcete zbytočne privodiť nešťastie v láske.

Text: Bc. Stella Hamranová

Zdroj: topky.sk danielarau.sk redcross.sk vmarkus.sk