Zmeny v okolí Nových Zámkov za takmer 220 rokov porovnajú prostredníctvom historickej a súčasnej mapy

Región 29.06.2023

Kartografický tím z bývalého Vojenského kartografického ústavu v Harmanci pripravuje unikátnu mapu okresu Nové Zámky, ktorá porovnáva historickú mapu Jána Lipského z roku 1806 so súčasnou mapou tohto regiónu. Avšak nielen na papieri, ale aj prostredníctvom aplikácie s rozšírenou realitou.

MappageneralisregniHungariae – Generálna mapa Uhorska

Ján Lipský bol popredný slovenský, uhorský a aj európsky kartograf. Rodák zo Sedličnej pri Trenčíne je autorom kartografického diela zloženého z deviatich listov, ktoré sa považuje za najpresnejšiu mapu
Uhorska v 19. storočí. Originálny výtlačok kolorovanej medirytiny Generálnej mapy Uhorska z roku 1806 si nadšenci máp a histórie môžu detailne prezrieť v Slovenskom múzeu máp v Kynceľovej.
Vzhľadom na pozoruhodnú presnosť a podrobnosť tejto mapy, si ju kartografický tím zvolil za najvhodnejšiu pre porovnanie so súčasnou mapou.

Nové Zámky kedysi a dnes

S historickou Lipského mapou bude porovnávaná súčasná mapa okresu Nové Zámky z tvorby kartografického ústavu VKÚ Harmanec. Obidve mapy budú v mierke 1:76 000 umiestnené jedna vedľa druhej a budú doplnené o textovú časť, ktorá upriamuje pozornosť užívateľa na najzaujímavejšie zmeny v regióne za viac ako 200 rokov. Budeme môcť porovnať napríklad zmeny v tokoch riek, v cestných komunikáciách, vo veľkosti a dôležitosti sídel, zmeny miestnych názvov a iných dôležitých prvkov.

„Porovnávacia mapa Nové Zámky a okolie kedysi a dnes, je súčasťou ucelenej edície porovnávacích máp jednotlivých regiónov Slovenska. Prostredníctvom nej chceme verejnosti predstaviť zmeny na Slovensku za vyše 200 rokov. Mapy majú vzdelávací charakter a sú vhodným doplnkom do škôl, no veľkú obľubu majú aj u širokej verejnosti. Pri príležitosti tejto edičnej činnosti sme v našom Slovenskom múzeu máp v Kynceľovej pripravili 6 mesačnú expozíciu starých vzácnych máp Uhorska. Medzi nimi nájdete aj spomínaný originál Lipského mapy Uhorska z 19. storočia,” dopĺňa Milan Paprčka, riaditeľ VKÚ Harmanec a Slovenského múzea máp v Kynceľovej.

Mapa aj pre žiakov a študentov

Keďže túžbou kartografov z Kynceľovej je nie len osloviť s týmto dielom nadšencov do máp ale aj študentov, môžeme považovať toto dielo za skvelú didaktickú pomôcku, ktorá priblíži žiakom ich okolie. Dozvedia sa niečo o histórií svojho regiónu a zároveň môžu sledovať ako sa krajina od roku
1806 zmenila.
Toto porovnanie môže pomôcť žiakom a študentom pochopiť geografické a historické koncepty, ktoré sa v mape nachádzajú.

Rozšírená realita nad papierovou mapou

Nad touto mapou bude funkčná aj nová mobilná aplikácia CBS Map Explorer. Tá na displeji smartfónu nad rozprestretou mapou zobrazí informácie o konkrétnych miestach, na ktoré užívateľ
namieri a povie mu, aké zmeny sa v nich odohrali.

Redakčná práca priamo v regióne

Pre úspech projektu je nutná aj práca v teréne, priamo v regióne. To, ako sa región zmenil vedia totiž najlepšie miestni obyvatelia. Podrobnosti o zmenách v okrese Nové Zámky pomáha zisťovať regionálny projektový manažér Vladimír Benedek: ,, Je fascinujúce, že okres Nové Zámky napriek 200-ročnému obdobiu si zachoval svoj charakteristický poľnohospodársky a v neposlednom rade vinársky charakter. Je nutné pripomenúť, že aj rybárstvo je do dnešných čias podstatné pre tento región. Mapa VKU Nove Zámky kedysi a dnes vzbudzuje výrazný záujem a na moje prekvapenie obchodný partneri majú širokú škálu vedomostí z histórie a oceňujú výnimočnosť nášho projektu. Som stále na začiatku a vidím obrovský potenciál využitia našej mapy pri podpore rozvoji turizmu,” uzatvára
Benek.