Zbožňujú prírodu a radi sa rozvíjajú. Aj takýto sú skauti z 50. zboru A. Dubčeka v Nových Zámkoch!

Región 23.10.2022

Pod pojmom skauting si môžeme kolektívne predstaviť výchovné hnutie, typicky pre mládež, ktoré sa všeobecne zameriava na celkový rozvoj osobnosti mladých ľudí. Ponúka navyše mnoho benefitov, medzi nimi aktívny pobyt v prírode, znalosť práce v menších alebo väčších tímoch a takisto rôzne výzvy či skúšky zamerané na osobný rast. V súčasnosti sa skautingu venuje približne 50 miliónov ľudí po celom svete. Táto činnosť sa teda teší mimoriadne veľkej popularite.

So záujmom dozvedieť sa niečo viac zo života slovenských skautov sme sa obrátili na 50. zbor A. Dubčeka z Nových Zámkov, kde nám veľmi ochotne priblížili, čo pozícia skauta skutočne obnáša a prečo je pre mladých taká atraktívna.

Za vznikom 50. zboru A. Dubčeka stoja traja dobrovoľníci – zborový vodca Attila Kováč, zástupca vodcu zboru Slavomír Pastír a vodca oddielu Marek Ficza. Myšlienka zbor založiť sa v ich hlavách zrodila už dávno, avšak bez pomoci viacerých ochotných dobrovoľníkov to bolo skrátka nemožné. Skutočná práca teda mohla začať až potom, čo dobrí ľudia s vášňou pre prírodu a chuťou pomáhať zabaviť mládež spojili svoje sily.

Ďalšou prekážkou však bolo nájdenie vhodných priestorov, ktoré boli ďalšou nevyhnutnosťou. „Najväčšia prekážka boli priestory, ako O.Z. máme mať sídlo a priestory, kde sa budeme stretávať s deťmi,“ povedal Attila Kováč, zborový vodca skautov. Keďže záujem detí o skauting bol veľký, hľadanie vhodných priestorov sa stalo ich prioritou.

Aby toho nebolo málo, komplikácie sa vyskytli aj pri počte prihlásených skautov. „Na zbor je potrebne mať dva oddiely s istým počtom ľudí,“ vysvetľuje Attila. Šťastena ale opäť stála na ich strane a po úspešnom splnení podmienok už nič nebránilo tomu, aby sa činnosť zboru rozbehla.

Každá firma, spoločnosť či organizácia potrebuje svoje jedinečné a verejnosti lichotiace meno. Názov skautingového zboru bol starostlivo zvažovaný, keďže nápadov bolo sprvu viac: „Vznikali rôzne návrhy, no najpresnejší a najkrajší názov vznikol vďaka osobnosti A. Dubčeka.“

„Skauting je moderná organizácia, ktorá sa zaoberá výchovou a neformálnym vzdelaním doma i v zahraničí, detí a mládeže,“ vysvetľuje zborový vodca novozámockého oddielu,  „vďaka ktorej vychádzajú mladí lídri a tak vytvára priestor pre mladé talenty založené na skautských pilieroch.“

Všeobecné definície pojmu skauting zväčša zahŕňajú mladých a dospievajúcich ľudí. Podľa Attilu však „skauting nehľadí na vek a je určený pre všetkých.“ Ak má niekto skutočne záujem, nikdy nie je neskoro stať sa skautom.

Skauti z 50. zboru A. Dubčeka sa pravidelne stretávajú každý týždeň v sobotu od 15:00. Ak im počasie praje, čas trávia vonku v prírode, meste či niekde na prechádzke. Počas vyčíňajúceho počasie sa zas môžu obrátiť na priestory svojej klubovne na Banskobystrickej ulici v Nových Zámkoch.

„Naša činnosť spočíva v družinovkách, na ktorých učíme deti skautskej praxi a zručnosti. Taktiež je dôlezitá teória ktorá je prenesená do praxe,“ vysvetľuje Attila. Jedným dychom dodáva, že rovnako neodmysliteľnou súčasťou skautingu sú rôzne hry a učenie detí za ich pomoci. Program ich stretnutí sa mení a prispôsobuje činnostiam, ktoré v deťoch vzbudia najväčší záujem. „Učíme ich skautský zákon, sľub, rôzne šifrovania a Morseovu abecedu, petromilku.“ Členovia a návštevníci zboru sa dostávajú k skutočne zaujímavým a obohacujúcim informáciám, ktoré z nich postupom času urobia mimoriadne šikovných a uvedomelých ľudí.

„Na tábore je dôležité narábať zo sekerou či nožíkom, založiť oheň bez zápaliek pomocou kresadla, kedy sa aký oheň používa. Taktiež učíme skautov a skautky k cieľavedomostiam ale aj disciplíne, ktorá je veľmi dôležitá, v živote.“ Skauting sa dá, odhliadnuc od počasia, vykonávať počas celého roku. Novozámockí skauti mávajú okrem tzv. družinoviek počas kalendárneho roka aj mnohé iné akcie. Attila nám priblížil, že medzi ich obľúbené a opakujúce sa akcie patria napríklad „Deň hier, Betlehemské svetlo, Ponožkový október, Tábor, deň Mikuláša, rôzne výlety po okolí a po SR, Jota Joti, Nitrianske skautské dni či Nitriansko Blatnicke hry.“

A hoci do konca roka 2022 už mnoho času nezostáva, nejaké tie aktivity skautov ešte len čakajú. Okrem klasických stretnutí sa v zbore počas mesiaca októbra v rámci Ponožkového októbra venovali zbierke ponožiek pre ľudí bez domova. Ďalšia veľká akcia, ktorá na skautov čaká, bude už tradičné Betlehemské svetlo v predvianočnom období.

A čo 50. zbor A. Dubčeka chystá do budúcna? Podľa Attilu sú vedúci zboru „otvorení rôznym nápadom. Jedna z budúcich tém sú nové priestory, ktoré zháňame pre našu činnosť, ale aj program.“ To ale rozhodne nie je všetko. Skauti by veľmi radi vymysleli aj novú mestskú hru, uskutočnili vlastný tábor a ďalej rozvíjali a nadväzovali spolupráce s inými zbormi.

Attilovi Kováčovi a celému zboru by sme sa na záver chceli veľmi pekne poďakovať za možnosť zistiť niečo viac zo sveta skautingu. „Kto chce – Môže!“ povedal zborový vodca na margo všetkých, ktorí by premýšľali nad pridaním sa k novozámockým skautom. Veď ako sme už povedali, stať sa skautom nikdy nie je neskoro.

Rozhovor: Bc. Stella Hamranová

Foto: 50. zbor A. Dubčeka