Slovenským Toskánskom je Strekov. Víno tu vyrábajú tradičným spôsobom I #3 Zo série Vinárstva južného Slovenska

23. 10. 2020. featuredkomarnonajuhustrekovvinarstvo