Projekt Cultplay priniesol ihriská do slovenských i maďarských miest

Región 11.07.2023

Sieť tematických parkov vybudovaných v rámci projektu CULTPLAY z programu cezhraničnej  spolupráce  INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko je vhodnou príležitosťou na spoznávanie histórie a zároveň parky sa využívajú ako detské ihriská. Deväť miest na území Slovenska a Maďarska spoločne ponúka pre rodiny netradičnú formu zábavy spojenú s možnosťou niečo sa aj naučiť. 

Každý z parkov prezentuje kultúrnu pamiatku v inom zapojenom meste a láka návštevníkov z jednej strany Dunaja na druhú. Tematické parky boli vybudované v deviatich mestách, a to Komárno, Nové Zámky, Hurbanovo, Kolárovo, Šaľa na Slovensku a mestá Komárom, Tata, Oroszlány a Kisbér na maďarskej strane Dunaja. V obci Svodín bolo zriadené mobilné javisko. Súčasťou parkov sú aj rozšírené informácie o ostatných atrakciách v partnerských mestách dostupné formou aplikácie CULTPLAY (iOS, Android) v troch jazykoch (SK, HU, EN).

Myšlienka tematických parkov CULTPLAY je pripísaná Zoltánovi Barovi, riaditeľovi EZÚS Pons Danubii. Inšpiratívnym nápadom bola návšteva rakúskych oddychových parkov, ktoré slúžia na aktívne voľnočasové aktivity pre rodiny. Na základe tejto myšlienky sme chceli uspokojiť návštevníkov našich miest s vybudovaním moderných ihrísk bez zaplatenia vstupného, kde ich privítajú repliky kultúrneho dedičstva partnerských miest. Každý z parkov odporúča do pozornosti návštevníkov ďalší CULTPLAY park, čím láka turistov z jednej strany Dunaja na druhú. Cieľom bolo zvýšiť príťažlivosť prihraničnej oblasti, vytvoriť jedinečnú značku a propagovať kultúrne pamiatky v pohraničnej oblasti.