OOCR Žitný ostrov – Csallóköz ponúkala možnosť rozvíjať komunikačné zručnosti

Región 30.06.2022

Cieľom Oblastnej organizácie cestového ruchu Žitný ostrov – Csallóköz je rozvoj cestovného ruchu a regiónu, svoju činnosť orientuje aj na skvalitňovanie dostupných služieb. Z hľadiska kvalitných služieb je nevyhnutná dobrá komunikácia, ktorú vždy vieme zdokonaľovať. Čo vieme vyčítať zo správania druhých a čo prezradíme o sebe bez slov? Ako môžeme vyriešiť konfliktné situácie na pracovisku? Aj tieto otázky boli zodpovedané na komunikačnom tréningu ktorú organizovala OOCR. Spätná väzba ukazuje, že školenie je potrebné a že získané zručnosti sa dajú využiť v mnohých oblastiach života.

Na komunikačnom tréningu, ktorí sa konal v stredu 29. júna v konferenčnej miestnosti Hotela Thermalpark, sme mohli privítať skoro dvadsať zástupcov členov organizácie, zamestnancov mestských a obecných úradov a z gastronomického sektora.

Gabriel Somogyi, predseda OOCR Žitný ostrov- Csallóköz, zdôraznil, že pandémia Covid-19 má vážne dôsledky pre sektor služieb a že osoby pracujúce v tomto segmente čelia mnohým výzvam. Patrí medzi nich aj osvojenie si, a uplatňovanie správnych komunikačných zručností. „V mnohých situáciách sa môže stať, že sa jednoduchý dialóg zmení na konfliktnú situáciu. Niekedy sú zamestnanci v takýchto situáciách bezradní, pretože musia riešiť konflikty, s ktorými sa doteraz nestretli. Aj tu môže pomôcť organizácia cestovného ruchu, pretože aj pre nás je dôležité, aby tu žijúci ľudia a naši hostia mali príjemné zážitky – povedal Gabriel Somogyi.

Krisztina Mészáros, trénerka a odborníčka na komunikáciu, poukázala na to, že účastníci z rôznych pracovísk na konci dňa mohli nájsť veľa spoločného, keďže čelia podobným problémom. Odborník ponúkol aj jednotné možnosti pre riešenie problémov.

Účastníci sa zhodli, že stretnutie bolo užitočné a že by chceli pokračovať v začatej práci.

Organizácia vytvorila pracovnú skupinu pre vzdelávanie, ktorá koordinuje činnosti v tejto oblasti. V blízkej budúcnosti sa uskutoční aj tréning v slovenskom jazyku a na jeseň sú naplánované ďalšie školenia pre zástupcov podnikov a organizácií zapojených do cestovného ruchu.