Ochranári a poľovníci sa spojili. Vysadili až 100 stromčekov

Ľudia 23.02.2021

Neďaleko obce Zemianska Olča sa naskytol jedinečný pohľad. Spoločnými silami sa totiž pre záchranu prírody a zveri rozhodli poľovníci a ochranári zvierat. Skupina počas jedného dňa vysadila až 100 stromov.

Bratislavské regionálne ochranárske združenie spojilo sily s poľovníkmi a spoločne vysádzali stromčeky. Cieľom bolo sprírodnenie a ozelenenie poľnohospodárskej krajiny tak, aby zver mala kadiaľ v krajine migrovať, aby cennú ornicu neodnášal v zime vietor a aby sa mala kde zadržiavať voda atď. Vylepšiť sa tak rozhodli vetrolam pri Zemianskej Olči, kde za pár hodín vysadili 100 stromov. Išlo o topole, jablone, hlohy a čremchy.

Zdroj: BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie)


TAGS: