Novozámockí živnostníci – spoznajte ďalších úspešných obchodníkov a podnikateľov z minulosti Nových Zámkov! (2. časť)

Región 16.07.2023

Minulý mesiac sme Vám predstavili niekoľko úspešných novozámockých podnikateľov a ich počiny, ktoré dopomohli miestnym obyvateľom ku kvalitnejšiemu životu. Spoločne sme sa pozreli na dejiny spracovania tabaku na území mesta, ale takisto sme nazreli do cukrovarníckeho remesla, či tovární na spracovanie kávy, kože a obuvi.

Dnes sa spolu vydáme za ďalšími zaujímavými príbehmi, ktoré napísali dejiny podnikateľstva na území Nových Zámkov. Objavíme históriu prvých novozámockých lekární, zubného laboratória, ale takisto si pripomenieme Kurzweilov dom či jedného z najznámejších podnikateľov s knihami a kancelárskymi potrebami.

Prvé novozámocké lekárne

Potreba zakúpenia rôznych liečiv je snáď odveká. Preto niet divu, že sa všetky mestá usilovali na svojom území zabezpečiť otvorenie lekární, ktoré by pacienti s rôznymi ochoreniami mohli navštíviť a bez väčších problémov si tu zakúpiť potrebné medikamenty. Dnes už nájdeme lekárne skutočne na každom kroku, ale voľakedy tomu tak veru nebolo. Lekárne, ktoré sa podobajú na tie dnešné, majú Novozámčania k dispozícii už vyše 220 rokov. Ich história je teda poriadne dlhá.

Prvú certifikovanú lekáreň v meste založil Gábor Fogd ešte v roku 1798 na Hlavnom námestí. V roku 1898 bola odkúpená certifikovaným lekárnikom Sándorom Farkasom, ktorý ju nechal zveľadiť a následne ju ďalej prevádzkoval pod menom Arany Oroszlán čiže Zlatý lev. Farkas svoje farmaceutické štúdia ukončil v Budapešti v roku 1889. V roku 1929 následne zahájil výstavbu trojpodlažnej budovy známej ako tzv. Farkas palota. Táto budova sa stala jednou z prvých v meste, pri stavbe ktorej bola použitá nová technológia betónovania, podobne ako najnovšie znalosti rozvodu vody a elektroinštalácie do viacpodlažných budov. Sándor Farkas bol takisto predsedom Združenia lekárnikov za Novozámocký región.

Druhá certifikovaná lekáreň v meste bola založená okolo roku 1890. Údajne sa nachádzala na Hlavnej ulici a známa bola ako Svätý Rókus. Majiteľmi tejto lekárne boli Saád István s manželkou. Po ich smrti lekáreň až do zbombardovania objektu prenajímal Bischitz Tivadar.

Tretia lekáreň, známa ako lekáreň Jakubovich sa v minulosti nachádzala na rolu ulíc Štefánikova a Podzámska. V roku 1917 ju založil lekárnik Jakubovich Rezső, pričom v roku 1939 prevzal rodinný podnik jeho syn.

Štvrtá certifikovaná novozámocká lekáreň bola medzi miestnymi známa pod menom Szalvator.  Z jej minulosti sa vie len toľko, že ju vlastnil lekárnik Dittert Béla a nachádzala sa na rohu ulíc T.G. Masaryka a SNP.

Začiatky zubárstva

Podľa historických záznamov prvými stomatológmi v našich končinách boli potulní holičo-chirurgovia. Boľavé zuby si u nich nechávali trhať najmä obyčajní ľudia, pretože si nemohli dovoliť nič lepšie. Pre tých bohatších už pritom existovali aj omnoho luxusnejšie služby, zubné náhrady. Vývoj stomatológie napredoval pomerne rýchlo, najmä po vynájdení prvej zubnej vŕtačky vo Francúzsku v prvej polovici osemnásteho storočia. S príchodom prvých elektrických vŕtačiek sa začal klásť čoraz väčší dôraz na ústnu hygienu a zdravie.

Prvé zubné protézy sa začali objavovať začiatkom osemnásteho storočia. Najdramatickejší vývoj v stomatológii však nastal za posledných približne 150 rokov. Na trh prišli prvé amalgámové výplne, zlaté korunky, ale takisto keramické, plastové či sklo-keramické korunky.

Priekopníkmi stomatológie a zubných náhrad na území Nových Zámkov mala byť lekárska dvojica Dr. Hatscher a Dr. Reiner. Títo páni však neboli jediní, ktorí sa starali o zdravie a krásu úsmevov novozámockých obyvateľov. K masovejšej výchove a príprave zubných laborantov v Nových Zámkoch vo veľkej miere prispel v prvej polovici 20.storočia aj Dent. Albert Jozef. V roku 1939 založil svoju vlastnú stomatologickú ambulanciu, kde pôsobil do roku 1948. V zoštátnenom zdravotníctve pracoval dokonca aj počas dôchodku.

Doktor Albert Jozef bol verejnosťou prezývaný aj ako otec novozámockého futbalu. Už počas svojho štúdia prišiel do kontaktu s futbalom, až sa jeho brankárske umenie rýchlo roznieslo naprieč celým Slovenskom. Tomuto športu sa neprestal venovať ani po ukončení svojho aktívneho hrania, dokonca pôsobil ako vedúci mužstva Lokomotíva Nové Zámky.

Drobné obchody

Hlavné námestie v Nových Zámkoch bolo skutočne centom diania. Pravidelne sa tu konali mestské trhy, ale takisto išlo o miesto stretávania obchodných cestujúcich a remeselníkov. Práve tu bolo možné nájsť aj silnú koncentráciu malých obchodníkov s najrôznejším tovarom. Kľúčovú úlohu v tomto smere zohral polyfunkčný objekt v západnej časti námestia, tzv. Kurzweilov dom.

Toto podnikateľské sídlo dalo nielen majiteľovi, ale aj mnohým ďalším menším živnostníkom skvelé miesto na podnikanie. Obchodíky boli rozmiestnené zo strany Hlavného námestia ako i z Hlavnej ulice. Počas bombardovania mesta však aj táto budova utrpela isté škody, podobne ako známe Udvarosove mäsiarstvo, ktoré sa nachádzalo za radnicou. A hoci budova nebola touto udalosťou zničená úplne, k jej opravám nikdy nedošlo a napokon bola zbúraná.

Kurzweilov dom okolo roku 1905
Zdroj: Jozef Tóth / nzalbum.sk

Počas svojej najväčšej slávy tu ľudia mohli navštíviť nasledovné predajne a priestory:

  • Kurzweil Gaspar – tehla/drevo/stavebný materiál
  • Ehrlich S. – pánska, dámska a detská obuv
  • Poisťovňa ADRIA – poistenie tovaru, proti živelným pohromám, životné poistenie
  • Ethey Kálory – vydavateľstvo, kníhviazačstvo, papierový tovar
  • Lővy Herman – konfekčný tovar a hračky
  • Domanizsa Sándor – poľnohospodárske stroje a príslušenstvo
  • Friedlieb I. – zatiaľ nešpecifikované
  • Bodega – zatiaľ nešpecifikované

A ešte na koniec… Ak už sme si niečo málo povedali o bohatej koncentrácii obchodníkov a živnostníkov v Nových Zámkoch, nemožno v tejto súvislosti nespomenúť meno Jaksics Ferencz, ktorý pohádzal zo starej novozámockej rodiny. Práve z neho sa stal jeden z najznámejších obchodníkov s knihami, papierom a školskými potrebami. Venoval sa však aj predaju hudobného tovaru či umenia. Stal sa z neho aj mimoriadne úspešný predajca cirkevných predmetov.

Text: Bc. Stella Hamranová

Zdroj: Jozef Toth – Lekárne Zubné laboratórium Kurzweilov dom a Jaksics Ferencz novezamky.sk