Nitriansky kraj bude v Hurbanove poskytovať služby osobám s autizmom

Región 06.04.2022

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) otvoril v Hurbanove špecializované zariadenie pre osoby s autizmom. Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) bude poskytovať pomoc v rámci špecializovaného ambulantného pracoviska a tiež prostredníctvom týždenných i celoročných pobytov.

O klientov sa tu bude starať odborný tím s 38 zamestnancami. „Celková kapacita zariadenia, ktoré poskytuje sociálne služby prostredníctvom odborných, obslužných a ďalších činností, je 26 miest. Zariadenie poskytuje najmä sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti, sociálnu rehabilitáciu, výchovu a rozvoj pracovných zručností,“ uviedol NSK.

Ubytovanie klientov je zabezpečené v jednolôžkových a v dvojlôžkových izbách. „Opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť vykonáva zdravotnícky personál podľa modelu profesorky Moniky Krohwinkel. Klienti s autizmom si vyžadujú osobitný prístup. Počas dňa na nich čakajú činnosti zamerané na rozvoj sociálnych vzťahov a komunikácie, ale aj pohybové aktivity, tvorivé dielne a rôzne hry,“ informoval NSK.