Na opravu Lodného mlyna v Kolárove sa usporiada verejná zbierka

Turistika 20.07.2020

V dôsledku vážneho poškodenia nosného hriadeľa mlynského kolesa bola v posledných dňoch potrebná demontáž. Ďalej hrozilo závažné poškodenie aj ostatných zachovalých častí vodného mlyna. Spolok Vodný mlyn v Kolárove sa preto rozhodol usporiadať verejnú zbierku.

Vodný mlyn, ktorý bol postavená v roku 1983 sa považuje za unikát na Slovensku. Mlyn je dostupný pre verejnosť aj vďaka 86 metrov dlhému drevenému mostu, ktorý je najdlhším dreveným mostom v Európe. Mlyn s mostom sa počas svojho pôsobenia stali jedinečným symbolom pre oblasť.

Poškodenie vyše 40 ročného smrekového hriadeľa sa preukázalo aj pri postupnom rozpiľovaní jeho jednotlivých častí. Vzhľadom k tomu, že hrozilo závažné poškodenie aj ostatných zachovalých častí vodného mlyna bolo nevyhnutné rozobrať celé vodné koleso, ktoré slúži na poháňanie mlynského mechanizmu nachádzajúceho sa na prednej lodi plávajúceho mlyna.

Spolok Vodný mlyn v Kolárove sa preto rozhodol usporiadať verejnú zbierku na opravu tejto unikátnej technickej pamiatky. O registrácii predmetnej verejnej zbierky rozhodlo Ministerstvo vnútra SR a návrh na jej zriadenie bol zaevidovaný pod číslom SVS-OVS2-2020/016018. Výťažok zbierky bude použitý na opravu poškodených častí Lodného mlyna.

Finančné príspevky môžu zasielať fyzické i právnické osoby v rámci Slovenskej republiky na transparentný účet Spolku Vodný mlyn SK17 0900 0000 0051 7052 0095.

Zdroj: Vodný mlyn Kolárovo Facebook, sziakomarom.sk