Lodný mlyn v Kolárove získal výnimočné ocenenie od Ministerstva životného prostredia

Región 25.10.2022

Spolok Vodný mlyn Kolárovo získal osobitné uznanie v rámci Ceny Slovenskej republiky za krajinu pre rok 2022. Vyhlasovateľom ocenenia je Ministerstvo životného prostredia SR.

Ocenenie získali za „prinavrátenie historického krajinného prvku odrážajúceho tradičné využitie vodného toku a dlhodobú ochranu a prezentáciu kultúrneho dedičstva riečnej krajiny.“

Okrem iného sa spolok spolupodieľal aj na pokládke agátových palúb na zadnej lodi lodného mlyna. „Naša vďaka patrí Nitrianskemu samosprávnemu kraju za poskytnutie finančnej dotácie na tento účel,“ informujú členovia spolku.

Pripravuje sa tiež vybudovanie náučného chodníka „Lodný mlyn a jeho okolie“ so siedmymi zastávkami. Tento projekt podporila Stredoeurópska nadácia-Középeurópai Alapítvány Dunajská Streda.