Kvíz: Ako dobre poznáš historické míľniky Nových Zámkov? Poď sa otestovať!

Región 15.01.2023

Aj tento mesiac prinášame zaujímavý kvíz, ktorý vás pobaví a niečo nové naučí. História okresného mesta Nové Zámky je skutočne bohatá, keďže písať sa začala už v praveku. Poďme sa preto spoločne pozrieť za niektorými míľnikmi, ktoré z malej pravekej usadlosti urobili mesto, ktorým je dnes!

1. Dnešné okolie Nových Zámkov bolo obývané už v mladšej dobe kamennej. Na dohľad od tohto územia, v časti chotára obce Bajč, sa našli pozostatky slovanskej obce s pohrebiskom z...

Zdroj: spravy.pravda.sk
a) 4. storočia
b) 5. storočia
c) 6. storočia

Correct!

Wrong!

2. Medzi 11. až 13. storočím sa na tomto území usadili starí Maďari. Založili si niekoľko samostatných usadlostí, z ktorých 4 dejiny spomínajú pomerne často – zároveň patria medzi tie, ktoré archeológovia v minulosti úspešne odokryli. Boli to usadlosti:

Zdroj: naucnechodniky.eu
a) Nyárhíd, Lék, Gúg, Györök
b) Dunahíd, Lék, Gúg, Györk
c) Vágrhíd, Lék, Gúgol, Györök

Correct!

Wrong!

3. Po historicky známej bitke pri Moháči, ale najmä po dobytí Budína Turkami, patrilo budovanie obranných hradov medzi priority mnohých pohraničných území. Vďaka ostrihomskému arcibiskupovi Pavlovi Várdaimu a jeho následníkovi Mikulášovi Oláhovi vznikla na ľavom brehu rieky Nitra pevnosť známa ako:

Zdroj: historylab.dennikn.sk
a) Novohradsko
b) Castrum Novum
c) Várdaiho pevnosť

Correct!

Wrong!

4. Pôvodná hradná pevnosť vzhľadom na svoju zastaranosť a nepriaznivú polohu nemohla svoju úlohu plniť dostatočne dobre. Preto sa za pôsobenia ostrihomského arcibiskupa Antona Verančiča  viedenská Vojenská rada rozhodla, že v oblasti pravého brehu rieky Nitra vybuduje novú pevnosť. Autormi tohto významného projektu sa stali...

Zdroj: 1.pluska.sk
a) talianski bratia Baldigarovci
b) francúzski bratia Monetovci
c) španielski bratia Sanchézovci

Correct!

Wrong!

5. Nový novozámocký hrad mal šesťuholníkový pôdorys s jednou baštou v každom svojom vrchole. Všetky boli pomenované podľa významných osobností či združení, ktoré prispeli k ich vzniku. Nazývali sa...

Zdroj: nzalbum.sk
a) Žofiina, Fridrichova, Maďarská, Fogdova, Cisárska a Emilova
b) Živôtova, Frederikova, Česká, Forgáčova, Kráľovská a Ernestova
c) Žerotínova, Fridrichova, Česká, Forgáčova, Cisárska a Ernestova

Correct!

Wrong!

6. V roku 1663 začal veľkovezír Ahmed Köprülü novú výpravu proti kresťanom. Turecká armáda sa odhodlane blížila aj k územiu Nových Zámkov. Na obranu mesta boli povolané posily aj z okolitých miest, napr. z Komárna. Turkom sa ale v konečnom dôsledku podarilo novozámocký hrad obsadiť...

Zdroj: webumenia.sk
a) 23. augusta
b) 26. augusta
c) 29. augusta

Correct!

Wrong!

7. Po oslobodení mesta bola v roku 1691 pevnosť prinavrátená ostrihomskému arcibiskupstvu na čele s Jurajom Széchenyim. Ten Novým Zámkom následne 29. októbra 1691 udelil:

Zdroj: sketchfab.com
a) mestské práva
b) povolenie na rozšírenie územia
c) vojenské vyznamenanie

Correct!

Wrong!

8. S Novými Zámkami je už naveky kruto spätý osud jedného z kuruckých veliteľov – Ladislava Ocskaya. Ten bol 3. januára 1710 popravený priamo na hlavnom námestí. Počas svojej najväčšej slávy na bojovom poli bol známy aj pod prezývkou...

a) Jávorkov špeh
b) Rákociho blesk
c) Pálfiho kat

Correct!

Wrong!

9. V meste začiatkom 18. storočia vypukla morová epidémia, ktorú v roku 1831 nasledovala epidémia cholery. Novozámocké zdravotníctvo však malo dlhodobo problémy, lekárov a zdravotnícky personál často nahrádzali prostí šarlatáni a felčiari. Všetko sa začalo meniť výstavbou prvej mestskej nemocnice v roku 1894. Najväčšiu zásluhu na získanie financií na výstavbu mal: 

Zdroj: nzalbum.sk
a) Michal Flenger
b) Štefan Dohmann
c) František Kapisztóry

Correct!

Wrong!

10. Až do polovice 19. storočia nebolo nič neobvyklé, ak boli vojaci ubytovaní v civilných domoch obyvateľov miest či obcí. Avšak po zavedení stálej vojenskej služby sa všetko začalo meniť. Od roku 1850 v Nových Zámkoch sídlil tzv. jazdecký pluk, pre ktorý mesto osobitne postavilo jazdecké kasárne. Stalo sa tak v roku...

Zdroj: novezamky.sk
a) 1888
b) 1875
c) 1893

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Kvíz: Ako dobre poznáš historické míľniky Nových Zámkov? Poď sa otestovať!

I got %%score%% of %%total%% right

%%description%%

%%description%%

Loading...