Kúsok prírody uprostred betónovej džungle – novozámocký Lesopark Berek

Turistika 27.09.2021

Juhozápadná časť mesta Nové Zámky poskytuje svojim návštevníkom nenahraditeľné objatie prírody priamo uprostred rušného mesta. Lesopark Berek ponúka možnosť rekreácie v tichom prostredí so sviežou atmosférou.

Ak sa chcete vybrať do Berku, musíte zamieriť do lokality Veľký háj na konci Tatranskej ulice v Nových Zámkoch. Vstup na územie lesoparku, ktorý sa nachádza na ľavom brehu rieky Nitry, je návštevníkom umožnený cez most – prejsť cezeň ale možno iba pešo alebo na bicykli, korčuliach či kolobežke. Motorové vozidlá majú vstup zakázaný, návštevníci ich môžu odstaviť na blízkom parkovisku. V lesoparku sa nachádza viacero chodníkov – asfaltových aj lesných. Každý si teda príde na svoje.

Z geomorfologického hľadiska patrí územie Berku do Lesného celku Podhájska. Územie je prevažne rovinaté, miestami sa výnimočne vyskytujú terénne nerovnosti. Z klimatického hľadiska patrí lesopark do suchej teplej oblasti s miernou klímou a dlhším slnečným svitom. Priemerne tu ročne napadne 500mm zrážok, pričom priemerná ročná teplota sa pohybuje okolo 9°C.

Lesopark Berek má výmeru takmer 100ha a preto ho možno považovať za väčší lesný komplex. Nachádzajú sa tu lesné porasty, ktoré vznikli prirodzenou obnovou, ale aj umelo vysadené. Ide o lesy vo veku od 2 až do 100 rokov. Za mimoriadnu vzácnosť sa považujú chránené stromy dubov letných a hrušky obyčajnej, ktoré majú viac ako 200 rokov.

Zákonom chránené

Územie Berku sa môže pýšiť najvyššou kvalitou vzduchu v celom meste. Tú zabezpečuje bohatá zbierka najrôznejších stromov. Najväčšie zastúpenie tu majú javor obyčajný, pagaštan konský a dub letný. Prirodzenými stromami v lesoparku sú jaseň štíhly, javor poľný a javor mliečny, ktoré možno zaradiť medzi stromy s tvrdým drevom. Hlboko v lese sa udomácnilo aj niekoľko gaštanov jedlých.

Reštaurácia Berek a jeden zo storočných chránených dubov

Napravo pozdĺž asfaltového chodníka narazíte na unikátny vyše 200 ročný dub letný. Zákonom chránený strom je vysoký až 30m a obvod jeho kmeňa siaha k číslu 460cm. Tento miestny rekordér tu však nestojí sám. Na okolí možno nájsť viac mohutných dubov – 3 z nich sú takisto chránené a 10 ďalších čaká na schválenie o svojej ochrane. Väčšina zákonom chránených stromov rastie v blízkosti reštaurácie pri severnom okraji lesoparku.

prvá ohrada so zvieratkami naproti reštaurácii

Celoročne vyhľadávaný

Lesopark Berek sa stal pre obyvateľov mesta mimoriadne obľúbeným miestom na prechádzky a rekreáciu počas celého roka. V každom ročnom období má totiž toto miesto čo ponúknuť. Zatiaľ čo počas zimy návštevnosť mierne klesá, na jar znova rastie. Obyvateľov sem na prechádzku počas jarných mesiacov lákajú najmä fialky voňavé, ktoré tu možno nájsť v skutočne hojnom množstve. Kto má šťastie a príde v správnej dobe, môže naraziť aj na snežienky.

tabuľa označujúca všetky náučné chodníky/okruhy v lesoparku

Od roku 2008 je návštevníkom k dispozícii aj miestna Reštaurácia Berek, ktorá od jari až do neskorej jesene ponúka možnosť príjemného posedenia na rozľahlej terase – jej súčasťou je niekoľko už vyššie spomínaných storočných chránených dubov. Pre najmenších návštevníkov je k dispozícii aj detské ihrisko. Počas chladnejších mesiacov reštaurácia víta hostí v krbom vyhriatych vnútorných priestoroch. Priestory je možné rezervovať aj na rôzne firemné podujatia či rodinné oslavy a svadby.

Lesopark Berek môžu návštevníci spoznať niekoľkými rôznymi cestami – každá z nich ponúkne iný, unikátny pohľad na túto oblasť. K dispozícii sú malý, stredný a veľký okruh. Ich znázornenie možno nájsť na informačnej tabuli kúsok za Reštauráciou Berek, ešte pred vstupom do lesa – ide o tzv. začiatočný bod chodníkov. Zaujímavé informácie o okolitej prírode a živočíšstve poskytuje niekoľko informačných tabúľ alebo lesná učebňa.

Fauna a flóra

Keďže miestne podnebie je veľmi úrodné, mnohé plochy boli premenené na polia. Lesov a lúk sa zachovalo len veľmi málo. Pozdĺž rieky Nitry možno nájsť najmä lužné lesy, ktoré ukrývajú klenoty ako topoľ biely a čierny, rôzne druhy vŕb či jelšu lepkavú. Len na týchto miestach možno nájsť vinič lesný a hloh čierny. Spomedzi známych druhov chránených rastlín sa tu udomácnili lekno biele a leknovec štítnatý.

Sledovať jeden z náučných chodníkov v Berku môže milovníkov húb doviesť k zaujímavým úlovkom. Za uplynulé roky tu boli spozorované rôzne druhy húb od pôvabnice fialovej a kuriatka jedlého, cez bedľu vysokú a hlivu ustricovú, až po hríb dubový a kozák hrabový. Pri spoznávaní húb ale dávajte veľký pozor! Naraziť tu možno aj na nebezpečné až smrteľné druhy akými sú muchotrávka červená a muchotrávka zelená.

Rôznorodosti sa teší aj miestna fauna. Najvýznamnejšou nízkou zverou sú zajace, bažanty a jarabice. Vysokú zver najhojnejšie zastupujú srnce a diviaky. Prvenstvo si však drží vodné vtáctvo – kačice, labute, čajky, kormorány a dropy. Okrem nich oblohu v okolí Berku obývajú aj mnohé iné druhy operencov. Možno tu nájsť sýkorky či sojky, ale aj tesára čierneho či rozkošné sovičky kuvika plačlivého a sovu lesnú. V najtichších častiach lesoparku bol niekoľkokrát spozorovaný aj zahniezdený bocian čierny, ktorý je na hluk veľmi citlivý a preto nikdy nehniezdi priamo v obývanej zóne. Medzi celoročne chránených vtákov, ktorí našli domov na tomto území sa radí aj dravý myšiak lesný.  

Bohatej obývanosti sa teší aj samotná rieka Nitra. Jej vodami plávajú napr. zubáč obyčajný či volžský, harča obyčajná, karas obyčajný, kapor obyčajný, blatniak, slnečnica a mnohé ďalšie. Na brehoch rieky môžu šťastlivci zahliadnuť aj ropuchu bradavičnatú či skokana hnedého.

Svoje zastúpenie tu majú aj rôzne druhy hmyzu a plazov. Milovníci motýľov tu môžu pozorovať vidlochvosta feniklového či babôčku admirálsku. Lesoparkom sa túla hmyz ako napríklad chrúst obyčajný, roháč veľký, fúzač alpský či kobylka zelená a šidlo veľké. Medzi najčastejšie pozorovateľné plazy na okolí možno zaradiť jaštericu zelenú a užovku obojkovú. Ak vám šťastie praje, môžete zahliadnuť krásnu žlto-červené salamandru škvrnitú.

Video z našej minuloročnej návštevy Lesoparku Berek

Návštevníkov určite poteší aj možnosť bližšie si prezrieť a najmä nakŕmiť rôzne zvieratká, ktoré tu žijú vo vonkajších, priestranných ohradách. Kto chce, môže im priniesť vhodné maškrty aj z domu, zvieratká sa malej pozornosti určite veľmi potešia a odmenia vás svojou pozornosťou.

Foto zdroj: Bc. Stella Hamranová

Zdroj: informačné tabule na území Lesoparku Berek;naucnechodniky.eu  slovakia.travel  novezamkyfotoalbum.sk bereknz.sk