Vydavateľ:
C+ media s.r.o.
Iža 445
946 39 Iža
IČO: 46590684

Redakcia:
Tržničné námestie 4810,
945 01  Komárno

E-mail:
najuhu@najuhu.sk

Kontaktujte Nás: