Brehy Dunaja v Gabčíkove zažili veľké čistenie. Zamestnanci Vodohospodárskej výstavby tam vyzbierali 200 kíl odpadu

Región 27.06.2022

Pravidelná iniciatíva, ktorá je tradične organizovaná pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja, prilákala k brehom našej najväčšej rieky 200 zamestnancov Vodohospodárskej výstavby z Bratislavy, Gabčíkova, Čunova aj Žiliny.

Počas dňa sa podarilo skrášliť tri príbrežné lokality na stupni Gabčíkovo, vrátane úsekov pravostrannej a ľavostrannej hrádze prívodného kanála a viacerých parkovísk.

„Som pyšný na kolegov – vodohospodárov. Vďaka našej každoročnej dobrovoľníckej iniciatíve sú brehy Dunaja zase o čosi čistejšie,“ hovorí generálny riaditeľ podniku Vladimír Kollár.

Vyzbieraný odpad tvorili prevažne plechovky, plasty, ale aj smeti z domácností ako linoleum, prikrývky či kanistre.

„Všetok vyzbieraný materiál bude vyseparovaný a ekologicky zlikvidovaný. Výpočet našich environmentálnych aktivít týmto zberom nekončí, tento rok sme čistili spolu s Ministerstvom životného prostredia aj dunajské brehy pri Čunove a so žilinskými dobrovoľníkmi okolie Vodného diela Žilina. Onedlho chystáme ďalšie vzdelávacie akcie pre deti a mládež,“ avizuje Kollár.