Vlčan: Na Žitný ostrov by sa malo vrátiť pestovanie ovocia a zeleniny

Región 11.05.2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bude podporovať všetky opatrenia, ktoré pomôžu Žitnému ostrovu udržať si postavenie obilnice Slovenska. Na stretnutí so zástupcami poľnohospodárov a predstaviteľov samospráv v komárňanskom regióne to potvrdil minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO).

Podľa jeho slov by sa na Žitný ostrov malo vrátiť aj pestovanie ovocia a zeleniny. „Tento potenciál tu je, treba využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii. Či už je to spoločná poľnohospodárska politika, naša intervenčná stratégia, ako aj finančné nástroje, ktoré chceme tento rok prvýkrát zaviesť v rezorte, aby sme dostali do agrosektora viac podnikateľov,“ povedal Vlčan.

Ministerstvo sa v najbližšom období chce zaoberať stratégiou rozširovania a revitalizácie závlah. „Problémom nie sú ani tak investície do koncových zariadení, ktoré majú na starosti samotní poľnohospodári, problém je s infraštruktúrou závlah, ktoré sú vo vlastníctve štátneho podniku Hydromeliorácie,“ skonštatoval Vlčan. Ministerstvo má podľa jeho slov pripravené zdroje na realizáciu zmien v tejto oblasti. Cieľom opatrení je zvýšenie vodozádržnej kapacity krajiny.

„Ročné úhrny zrážok sú približne rovnaké ako v minulosti, no voda spadne v kratších časových úsekoch a nasleduje dlhšie obdobie sucha. Ak ju nedokážeme zadržať, narastá vlahový deficit v pôde, trpí tým najmä Žitný ostrov. Hektárové výnosy pšenice v okolí Prešova už doháňajú hektárové výnosy v okolí Žitného ostrova a nie je to tým, že používajú iné osivá či postupy. Len vlahy je na Žitnom ostrove nedostatok a s tým musíme niečo robiť,“ skonštatoval minister.

Ministerstvo chce nájsť spôsob, ako bývalé odvodňovacie kanály adaptovať aj na vodozádržné kanály. Podnikatelia by mali spojiť sily so štátnym podnikom Hydromeliorácie a spoločne začať závlahy revitalizovať. „Za posledných 15 rokov sme neboli schopní cez tento štátny podnik revitalizovať ani hektár závlah,“ podotkol Vlčan. Ministerstvo chce ešte v tomto roku predstaviť nový koncept pôdy ako vodnej a uhlíkovej banky.

Ďalším problémom, ktorý chce rezort poľnohospodárstva riešiť ešte v priebehu tohto roka, je problém vlastníkov pôdy. „Verím, že sa nám podarí riešiť rozdrobenosť vlastníkov pôdy, minimálne že nájdeme tú správnu legislatívu, aby sme dosiahli, že tí, ktorí hospodária na pôde, sa stanú aj jej vlastníkmi a že vlastníci budú môcť svoju pôdu užívať celé generácie,“ povedal Vlčan.

Ministerstvo podľa neho pripravuje legislatívu, ktorá by mala sprehľadniť užívacie vzťahy. „Chceme zaviesť register užívacích vzťahov k pôde. Ten chceme legislatívne pripraviť v priebehu tohto roka, aby sme ho od budúceho roka napĺňali a od roku 2024 už iba na základe záznamu v tomto registri budeme vyplácať priame podpory,“ potvrdil minister.

Zdroj: teraz.sk

Foto: Mesto Komárno