Táto základná škola v Komárne prináša inovácie aj v online výučbe. Hodiny sa zúčastní aj minister školstva!

Ľudia 23.03.2021

Azda v každom smere sme sa museli prispôsobiť životu počas pandémie koronavírusu. Rovnako tak museli urobiť aj školy, ktoré v niektorých prípadoch museli preniesť vyučovanie aj do online priestoru. Takto sa napríklad na ZŠ Rozmarínovej bude prvýkrát konať ich Vedecký jarmok naživo na sociálnej sieti Facebook. Pozvanie na túto udalosť prijal aj minister školstva Branislav Gröhling.

Na ZŠ Rozmarínovej v Komárne preferujú viaczmyslové zážitkové vyučovanie a rôzne aktivity, čoho sa nechceli vzdať ani počas pandémie koronavírusu. Aj vďaka najmodernejšiemu vybaveniu odborných učební v okrese podporuje škola výučbu prírodovedných predmetov a to nielen na bežných vyučovacích hodinách.

Jednou z takýchto aktivít je aj  Vedecký jarmok na Rozmarínke, ktorý organizujem škola už 5. rok. „Jeho cieľom je pútavou formou priblížiť žiakom zákonitosti prírody. Prostredníctvom bádateľských aktivít ich preniesť do sveta objavovania. Pripravené sú vždy rôzne pokusy, vďaka ktorým si ľahšie osvojujú nové poznatky,“ hovorí na úvod učiteľ chémie a biológie, Marek Tóth. Vedecký jarmok je obľúbenou akciou nielen pre žiakov, ale pre verejnosť. „Často nás navštevujú škôlkari, rodičia, starí rodičia, ale aj odborná verejnosť. Ich pozitívna spätná väzba a radosť z objavovania nás vždy napĺňa a dodáva silu do ďalšej práce,“ pokračuje učiteľ Tóth. Vedecký jarmok v roku 2018 bol dokonca ocenený neziskovou organizáciou Humam Health Institute cenou sympatie.

Keďže tento rok sú zakázané hromadné akcie a hrozilo, že sa Vedecký jarmok nebudeme môcť zorganizovať, rozhodli sa ho preniesť do online sveta. Pripravené budú jednoduché pokusy, ktoré si následne bude možné vyskúšať aj doma. Učitelia v spolupráci so študentmi pripravia napríklad chemické šampanské, stojan na pomôcky alebo naučia deti aj super tajné písmo!

Udalosť je otvorená pre širokú verejnosť, dokonca sa jej zúčastní aj minister školstva. „Veľmi nás teší, že naše pozvanie prijal aj pán minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, B. Gröhling. Určite sa ho opýtame, ktorý z prírodovedných predmetov mal na základnej škole on rád,“ dodáva na záver Marek Tóth.

Online vedecký jarmok sa bude konať dňa 25.3. o 16:00 hod. Bude zdieľaný na FB stránke školy: https://www.facebook.com/rozmarinkakn