Pred viac ako 250 rokmi sa v Komárne roztvorila zem a Slovensko zažilo najväčšie zemetrasenie všetkých dôb

Kultúra 15.07.2020

Najväčšie zemetrasenie v histórii Slovenska prekvapilo obyvateľov Komárna presne dňa 28. júna 1763. Za štyri minúty sa z nového barokového mesta stali ruiny. Zemetrasenie bolo tak silné, že poškodené budovy boli aj v Budapešti. 

Zemetrasenie sa udialo počas vlády cisárovnej Márie Terézie v období politickej stability a dobrej administratívnej správy oblasti. V dôsledku toho existuje dostatočné množstvo primárnych prameňov, ktoré opisujú účinky zemetrasenia. Zemetrasenie spôsobilo paniku nielen v Komárne ale aj v okolitých obciach. Pramene uvádzajú tiež trhliny v pôde a objavenie sa piesku v studniach. Otrasená oblasť bola väčšia ako územie dnešného Slovenska. Zemetrasenie bolo pocítené napr. v Belehrade, Temešvári a Lipsku. Po zemetrasení v roku 1763 nasledovala séria zemetrasení v tejto oblasti počas ďalších takmer 100 rokov.

Na pamiatku veľkého zemetrasenia z roku 1763 sa každý deň o 15:00 hod. rozozvučia zvony Baziliky sv. Ondreja v Komárne.

Nešťastie na Petra a Pavla

Prvé varovania v podobe menších zemetrasení prišli už v roku 1759, kedy mestská rada na svojom zasadnutí zakázala akékoľvek prejavy zábavy, hazardné hry a hudbu, aby odvrátili hnev nebies. Ráno dňa 28. júna 1763 boli napriek zákazom kostoly, námestie a trh plné ľudí. Prvý otras prišiel o 5.30. Ľudia sa ani nestihli spamätať a o 15 minút neskôr došlo k druhému, pustošivému otrasu.

K zemetraseniu sa viaže aj povesť, ktorá sa odohrávala na mieste Svätej Trojice.

Komárno malo vtedy asi 11-tisíc obyvateľov. Zemetrasenie zničilo 7 kostolov a 279 domov. Epicentrum zemetrasenia bolo pri obci Kameničná. Údaje o počtoch obetí sú rôzne. Väčšina prameňov uvádza, že zahynulo 62 ľudí a 102 bolo zranených. Iné zdroje naznačujú, že pod ruinami našli až 80 tiel a aj tých 102 zranených nakoniec zomrelo. Údajne zahynuli desiatky ľudí, ktorí boli zhromaždení v Kostole sv. Ondreja.

K zemetraseniu v Komárne sa tiež spája povesť, ktorá sa medzi miestnymi traduje už od nepamäti. Hovorí o tom, že počas zemetrasenia sa do zeme prepadol koč – šesťzáprah s nevestou aj s celým svadobným sprievodom. Starí Komárňania by vám ešte aj presne ukázali, kde sa za nimi zem zavrela. Údajne to bolo pri dnešnom Trojičnom stĺpe.

Pomoc od samotnej Márie Terézie

Správy o zemetrasení sa rýchlo dostali do Viedne. Vtedajšia panovníčka Mária Terézia poskytla mestu hneď na druhý deň potraviny a suroviny na obnovu mesta. Okrem toho mestu udelila aj výsady v podobe neplatenia mýta a udelenia finančnej pomoci. Po zemetrasení sa naskytla otázka presťahovania obyvateľov na druhú stranu Dunaja, na územie dnešného Komáromu v Maďarsku. Tejto myšlienky sa držal ešte aj syn Márie Terézie, Jozef II., ale obyvateľstvo sa držalo svojho mesta a vybudovalo ho aj napriek ďalším vplyvom živlov ako bol aj napríklad požiar z roku 1767, ktorý obral o domov vyše 2 200 obyvateľov.

Hodnostári z Komárna sa vydali do Viedne a požiadali panovníčku Máriu Teréziu o pomoc.

Dôkazy o zemetrasení

Zemetrasenie z roku 1763 dokumentuje aj vzácna baroková maľba od rakúskeho umelca Karla Friedla, ktorá dnes zdobí reprezentačnú sálu v hlavnej budove Podunajského múzea v Komárne.

Maľba Karla Friedla v Podunajskom múzeu pôvodne zobrazovala morovú epidémiu, umelec ju neskôr prerobil aby znázornil katastrofu po zemetrasení.

Tmavý obraz bol cenným zdrojom informácií pre seizmológov. Podľa poškodenia budov odhadovali hodnotu 6,2 Richterovej stupnice, potom sa odhad posunul k číslu 6,5. Na reštaurovaní maľby v 90. rokoch sa podieľal akademický maliar Ladislav Pavlovský. S prekvapením zistil, že obraz je starší ako zemetrasenie približne o 50 rokov a pôvodne na ňom bola zachytená morová epidémia.

Napriek tomu, že Komárno stále zostáva centrom pre zemetrasenia, sa pobytu v tomto meste nemusíte báť. Mesto priam históriou dýcha a otvára sa Vám na dlani. Okrem uličiek v centre stojí za povšimnutie aj pevnostný systém, jedinečný v cele Európe, ktorý by tiež mohol rozprávať množstvo príbehov.

Zdroj: enviromagazin.sk, pravda.sk, dunamente.blog.hu