Kvíz: Myslíš si, že poznáš historické míľniky Komárna? Poď si overiť svoje vedomosti!

Kultúra 30.06.2022

S každým mestom sa spája množstvo dôležitých historických dátumov. Výnimkou rozhodne nie je ani Komárno. Dejiny mesta sú presýtené udalosťami, ktoré z mestečka na brehu Dunaja urobili mesto, ktoré poznáme dnes. V našom najnovšom kvíze ti ponúkame možnosť preveriť si svoje znalosti z dejepisu a rovnako sa niečo nové naučiť. Tak neváhaj, pusti sa do riešenia a hlavne sa nezabudni zabaviť!

Komárno, ktoré je jedným z najstarších sídiel v Karpatskej kotline, má skutočne bohatú históriu. Toto územie bolo sústavne obývané už od čias...

Zdroj foto: stoplusjednicka.cz

Doby bronzovej
Doby železnej
Doby kamennej

Correct!

Wrong!

S veľkým sťahovaním národov sa jeden z národov na dlhší čas usadil aj v Komárne. Kočovníci po sebe zanechali 8 pohrebísk so skutočne bohatým nálezovým materiálom. Vieš aký národ tu našiel svoj prechodný domov?

Zdroj foto: bystricoviny.sk

Kelti
Avari
Frankovia

Correct!

Wrong!

Stredoveký hrad na území mesta bol v polovici 16. storočia prestavaný na ľahko obrannú pevnosť. Tzv. Stará pevnosť bola v 60-tych a 70-tych rokoch 17. storočia rozšírená aj o Novú pevnosť. Aké boje si vyžadovali túto stavbu?

Zdroj foto: pevnost.komarno.eu

boje proti povstalcom habsburgskej monarchie
boje proti Prusku
protiturecké boje

Correct!

Wrong!

Komárno získalo titul a práva slobodného kráľovského mesta od panovníčky Márie Terézie. Udialo sa tak v roku:

Zdroj foto: hnonline.sk

1744
1745
1746

Correct!

Wrong!

Jedno z najsilnejších zemetrasení, ktoré kedy zasiahli územie Európy, trvalo údajne len okolo štyroch minút. To ale stačilo na to, aby sa v Komárne zrútili stovky domov a o život prišlo okolo 200 občanov. V ktorom roku nastalo veľké zemetrasenie?

Zdroj foto: spravy.pravda.sk

1863
1663
1763

Correct!

Wrong!

Vďaka Rakúsko-uhorskej spoločnosti MFTR vznikli v roku 1898 v Komárne mnohé pracovné miesta. Spoločnosť sa totiž zaslúžila o založenie...

Zdroj foto: mapio.net

Lodenice
Tlačiarne
Továrne na výrobu nábytku

Correct!

Wrong!

Ambiciózny Géza Spitzer v roku 1904 odkúpil budovu starého mestského špitálu (jej súčasťou bola aj dnešná Kaplnka sv. Jozefa) a budovu premenil na miesto kultúrneho života a zvyšovanie vzdelanosti. Zriadil tu...

Zdroj foto: Ľudovít Gráfel (FB)

Prvé mestské múzeum
Tlačiareň a kníhkupectvo
Malé divadlo a nedeľnú školu

Correct!

Wrong!

Jókaiho divadlo v Komárne patrí spolu s divadlom Thália v Košiciach k jediným dvom divadlám hrajúcim v maďarskom jazyku na území Slovenska. Svoje súčasné meno prevzalo v roku 1990. Ako znel jeho pôvodný názov?

Zdroj foto: visitkomarno.eu

Maďarské divadlo v Komárne
Mestské divadlo Komárno
Maďarské oblastné divadlo

Correct!

Wrong!

Snáď každý obyvateľ Komárna pozná Nádvorie Európy – unikátny stavebný komplex, ktorý bol vybudovaný na prahu tretieho tisícročia, v atmosfére blížiaceho sa vstupu Slovenska do Európskej únie. Nádvorie sa preslávilo vďaka...

Zdroj foto: cyklodoprava.sk

Architektúre inšpirovanej viac ako 40 krajinami „starého kontinentu“
Kruhovej fontáne s najchladnejšou vodou v meste
Vstupu do podzemných chodieb mesta

Correct!

Wrong!

Budova z roku 1902 bola postavená v duchu dobového romantizmu. Všeobecne je známa aj ako charakteristická budova mesta Komárno. O ktorej stavbe hovoríme?

Vojenský kostol
Pevnosť Komárno
Vodárenská veža

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Kvíz: Myslíš si, že poznáš historické míľniky Komárna? Poď si overiť svoje vedomosti!

I got %%score%% of %%total%% right

%%description%%

%%description%%

Loading...