Kúsok zabudnutej histórie – poznáte jednu z najstarších stavieb Nových Zámkov?

Región 29.11.2021

Jedna z najstarších budov v Nových Zámkoch sa po mnohých rokoch konečne dočkala zaslúženej pozornosti. Mnohí Novozámčania históriu Fogdovej bašty nepoznajú, hoci je súčasťou ich mesta už približne 150 rokov.

Jednu z najstarších budov na území Nových Zámkov dnes nájdete neďaleko denného centra pre seniorov na Podzámskej ulici. Takzvaná Fogdova bašta by mohla na prvý pohľad vyvolať pocit, že v minulosti bola súčasťou slávnej pevnosti, ktorej úlohou bolo chrániť mesto pred nájazdmi Turkov.

Ide však len o mylné domnienky. Na území Nových Zámkoch v minulosti vyrástli rovno dve pevnosti. So súčasnou Fogdovou baštou ale majú iba symbolické prepojenie.

História dvoch pevností

Dejiny Nových Zámkov sa spájajú s obdobím stredoveku. Práve v tejto dobe sa na území dnešného mesta nachádzali štyri stredoveké dediny – Nyárhíd, Gúg, Györök a Lék. Za samotný vznik mesta však odborná literatúra uvádza obdobie, kedy sa pristúpilo k výstavbe prvej novozámockej pevnosti. Zo zeme vyrástla na ľavom brehu rieky Nitry v roku 1545. Pevnosť vznikla na podnet ostrihomského arcibiskupa Pavla Várdaya. Týmto krokom chcel ochrániť územia patriace k Ostrihomskému arcibiskupstvu, ktorým hrozilo bezprostredné nebezpečenstvo zo strany Osmanov. Ostrihom totiž ich útokom neodolal a padol pod ich nadvládu.

Druhá, moderná renesančná hradská pevnosť vznikla v močaristom teréne na náprotivnom brehu rieky Nitry. Jej výstavba prebiehala medzi rokmi 1573 až 1580. Projektantmi novej pevnosti sa stali talianski architekti Ottavio a Giulio Baldigarovci. Ich pevnosť mala pravidelný šesťuholníkový pôdorys s mohutnými ušnicovnými bastiónmi pre delostrelectvo – bašty boli známe pod menami Cisárska, Česká, Ernestova, Forgáchova, Fridrichova a Žerotínova. Hradby boli po celom obvode doplnené širokou priekopou, ktorá sa napájala priamo na rieku Nitru. Post vojenského dozorcu počas stavby zastával šľachtic Fridrich Žerotín.

Nové Zámky sa stali centrom protitureckej obrany na území dnešného západného Slovenska v období medzi 16. a 17. storočím. Po finišovaní prác na pevnosti boli Nové Zámky považované za jednu z najlepších pevností Habsburskej monarchie. Význam a efektivita pevnosti sa osvedčila počas poldruha storočia odolávania osmanských útokov.

Hradská pevnosť bola naposledy opravená v roku 1705 pod dozorom vojvodu Bercsényiho. Na následný príkaz Karola III. bol hrad medzi rokmi 1724 až 1725 zrovnaný so zemou. Týmto počinom sa skončila jeho 150-ročná strategicko-historická úloha.

Zrodenie novej bašty

Ako teda možno vidieť, Fogdova bašta skutočne nepochádza z obdobia historických novozámockých pevností. Na mieste bývalej Ernestovej bašty vznikla okolo roku 1870. Staviteľom bol niektorý z významných členov rodiny Fogdovcov, miestni historici považujú za staviteľa advokáta Károlya Fogda. Niektorí ale tvrdia, že tvorcom mohol byť aj richtár Gábor Fogd – veľký nadšenec histórie mesta Nové Zámky a dejín pevnosti. Erb tejto rodiny bol osadený aj nad jedným z gotizujúcich vstupov. Šesťuholníkový pôdorys mal byť priamou symbolikou slávnej pevnosti z obdobia obrany Európy pred osmanskými okupačnými vojskami. Podľa doposiaľ neoverených informácií niektoré časti vežičky vznikli z pôvodných materiálov, ktoré Fogd našiel na vlastnej záhrade. Bašta rodine po výstavbe slúžila ako záhradný altánok.

Bašta s priľahlým parčíkom, ktorý bol v minulosti známy ako Singerova záhrada, bývali obľúbeným miestom na prechádzku mnohých obyvateľov mesta. Toto miesto ale akoby upadlo do zabudnutia a začalo chátrať. Osamelej bašte hrozilo zrútenie.

Zaslúžená renovácia

Mesto Nové Zámky sa pustilo do renovácie okolia a takisto samotnej bašty. Cieľom je jej vrátenie do čo najautentickejšieho stavu, povedľa čoho sa projekt venuje aj oživeniu parku a jeho premene na odpočinkovú zónu obyvateľov aj návštevníkov mesta.

Prvá fáza prestavby začala ešte v roku 2019, kedy sa prioritou stalo statické zabezpečenie stavby, domurovanie bočnej kaverny, vyšpárovanie muriva a vybudovanie provizórnej striešky proti zatekaniu objektu. Stavbári pri prácach používali dobové zloženie malty a pôvodné staviteľné postupy. Použité tehly museli mať autentický rozmer ako tie pôvodné. Špeciálne požiadavky boli kladené aj na kameň – musel čo najviac pripomínať originálny materiál.

Mestu pomoc ponúkla aj spoločnosť Castrum Building Žilina, ktorá zastrešila druhú etapu. Tá bola úspešne dokončená 31. 3. 2021. Bašta sa dočkala obnovenia okenných reliéfov po celom svojom obvode. Stavbári nanovo vymurovali podporný stĺpik, okno a strieľňu. Počas druhej fázy bolo doplnené chýbajúce murivo po celom obvode plášťa. Za posledný krok sa stanovilo vytvorenie novej izolácie a vymurovanie ozdobného atiku s výstupkami pripomínajúcimi vežové cimburie.

Bašta si vďaka šikovným rukám majstrov mohla ponechať svoje pôvodné oceľové obruče spevňujúce obvod vežičky. Nad vstupom do bašty bude podľa plánu umiestnený erb mesta. Iniciály na zachovaných tehlách dokazujú ich miestny pôvod. Práve podľa nich je možné identifikovať vek stavby – po kostoloch je najstaršou zachovanou stavbou v centre mesta.

V centre diania

Za uplynulé letné mesiace sa malebné okolie Fogdovej bašty stalo centrom niekoľkých kultúrnych podujatí, ktoré Novozámčanom a návštevníkom mesta spríjemnili horúce letné dni a noci. Koncerty a vystúpenia sa uskutočnili pod záštitou Vzdušných Zámkov – tento názov si mesto zvolilo po získaní titulu Mesto kultúry za rok 2020.

nitra.zoznam.sk 

Uskutočnil sa tu nadžánrový päťdňový butikový hudobný festival Castrum Revue s vystúpeniami hudobnej skupiny Terra Profonda a speváka Dana Bártu. Obyvateľov mesta svojou prítomnosťou a talentom potešila aj česko-francúzska herečka Chantal Poullain či textárka a producentka známa pod umeleckým menom Katarzia.

Text: Bc. Stella Hamranová

Zdroj: novezamky.sk novezamky.dnes24.sk teraz.sk pamiatky.sk