Kontajnery vysokej kvality dominujú na európskom trhu už skoro 30 rokov!

Región 26.09.2022

Všímavý pozorovateľ má možnosť objavovať na svojich cestách po Európe skladové kontajnery, často v modrej farbe s logom CONTAINEX. Málokto sa ale zamyslí nad miestom ich výroby. V skutočnosti sa vyrábajú v priemyselnom parku Hadovce v Komárne, doteraz ide o obdivuhodných viac ako 250.000 kusov! Kľúčom k úspechu tohto kvalitného produktu sú skúsení pracovníci firmy SK-CONT a predajná organizácia rakúskej materskej spoločnosti CONTAINEX!

Od roku 1993 závod, ktorý pôvodne vyrábal poľnohospodárske produkty, začal vyrábať kontajnery pre firmu CONTAINEX, ktorá patrí do rakúskej rodinnej firmy WALTER GROUP. Počas uplynulých rokov sa vytvorila úspešná kooperácia s exkluzívnym partnerom, ktorá vyústila v roku 2006 finančným vstupom firmy CONTAINEX do spoločného podnikania. Tým bol vytvorený základ k investíciám do modernej a k životnému prostrediu priaznivej novej lakovne, najväčšej v Európe! V roku 2009 sa stala spoločnosť CONTAINEX jediným vlastníkom, výrobný závod sa krátko na to premenoval na SK-CONT.

Stabilita firemnej skupiny je základom k realizácii investičných programov a k vytvoreniu ďalších pracovných miest!

Od svojho kapitálového vstupu investovala rakúska finančne nezávislá súkromná spoločnosť  do svojej spoluúčasti viac ako 30 miliónov EUR, čím zabezpečila prácu ďalším viac ako 150 pracovníkom. “V súčasnosti zamestnávame  viac ako 260 zamestnancov a výrobné kapacity v 3 – zmennej prevádzke máme naplnené na maximum,“ hovorí Martin Píš, konateľ spoločnosti. V ďalších rokoch plánuje spoločnosť preinvestovať výlučne z vlastných zdrojov nemalé finančné prostriedky, ktorými sa vytvorí základ na rozšírenie kapacity výroby a tým vznikne ďalších 100 pracovných miest.

Inovácia zabezpečí konkurenčnú výhodu!

Tak ako aj pred 30-timi rokmi, aj dnes má kontajner 8 rohov, avšak ich kvalita je teraz úplne iná. „Nároky zákazníkov sa zmenili, neponúkame len TOP kvalitu, ale aj výrobu priaznivo orientovanú k životnému prostrediu“ dodáva Martin Píš. Popri rôznych veľkostiach kontajnerov ponúkame ďalšie možnosti, ako napríklad elektroinštalácia, sektorové brány a samozrejme širokú škálu farebných  odtieňov. „Byť lídrom na trhu je síce výhoda, ale v prvom rade je to zodpovednosť voči zákazníkovi,“ dodáva Martin Píš.

Investície do technológií zaistia pracovné miesta a dávajú priestor na kariérny rast!

Implementácia moderných technológií nie je v každej spoločnosti samozrejmosťou, ale v SK-CONT je prioritou. Vedie nie len k zlepšeniu podmienok pracovníkov, ale aj k zaisteniu trhovej pozície a k udržaniu konkurencieschopnosti.

Pre pracovníkov to znamená zníženie fyzickej záťaže a predovšetkým možnosť zvyšovania ich kvalifikácie a ďalší kariérny rast. „Naše investície do technológie nemajú za cieľ redukovať pracovné miesta, ale  uľahčiť prácu našim zamestnancom,“ vraví Martin Píš. „Zároveň naši pracovníci a pracovníčky dostanú šancu kariérne rásť, pokiaľ prejavia záujem ďalej sa vzdelávať!“ doplňuje Silvia Próniková, HR manažérka.

Stabilné a motivujúce pracovné prostredie a množstvo sociálnych benefitov

Spoločnosť SK-CONT si kladie vysoké nároky, prostredníctvom ktorých si v uplynulých rokoch vybudovala meno TOP zamestnávateľa regiónu. Martin Píš k tomu uviedol: „Neinvestujeme len do budov a strojov, ale samozrejme aj do našich zamestnancov.” Spoločnosť popri tom ponúka širokú škálu sociálnych benefitov vrátane zvýhodnených obedov a večerí v peknej kantíne, útulné miesta na oddych a pracovné stretnutia, firemné letné záujmové aktivity ako aj vianočný večierok na vysokej kultúrnej úrovni v Dôstojníckom pavilóne v Komárne. K téme miezd povedala Silvia Próniková: „SK-CONT ponúka popri štandardných nástrojoch odmeňovania aj motiváciu na základe pracovného výkonu.“

Vzbudili sme vo Vás záujem? Neváhajte nás kontaktovať!

Kontaktné údaje:
Email: pronikova@sk-cont.sk
Mobile : +421918744483