Historická galéria: Aj toto sú vaše Nové Zámky!

Turistika 11.02.2021

Historické fotky už veľakrát prispeli k tomu, aby sme lepšie spoznali svoje rodné mesto. Tentokrát Vám prinášame historické fotografie z mesta Nové Zámky. Užite si ich!

Graficky upravené vyobrazenia sú prevzaté zo stránok: Kultärne štvrtky, Elektronický archív Széchényiho knižnice, Historické fotografie obcí a miest, Zoli KF – Komárňanský fotoalbum, László Pinke, Panyi Márta, apod.